Лицата на миграцията

От най-ранни времена хората са в движение. Някои търсят нови икономически възможности. Други бягат от въоръжени конфликти, от бедността, от липсата на храна, от преследване, от тероризъм или от случаи на нарушаване на правата на човека. 

За проекта

Лицата на миграцията

Проектът цели да допринесе за постигането на Целите за устойчиво развитие в страните от Европейския съюз посредством повишаване на информираността на гражданите на ЕС и лицата, отговорни за взимането на решения

До края на проекта 26 000 човека и 980 журналисти от поне 7 държави на ЕС да бъдат запознати и могат да информират обществеността за прилагането и изпълнението на Целите за устойчиво развитие, както и за връзките между тях и миграционните процеси, като ще цели да обхване най-малко 2800 представители на институции и да повиши информираността на поне 6,5 млн. европейски граждани по темата.

ЗА ПЛАТФОРМАТА

Българска платформа за международно развитие (БПМР)  е основана в началото на 2009 г. Тя обединява в мрежа 23 авторитетни неправителствени организации, работещи в различни сфери. Членовете на БПМР работят по теми като образование за развитие, здравеопазване, джендър проблематика, околна среда и устойчивост.

Партньори

Проектът се изпълнява от

Новини