За платформата

Научи Повече за нас

Ние сме 16 организации

Българска платформа за международно развитие (БПМР)  е основана в началото на 2009 г. Тя обединява в мрежа 16 авторитетни неправителствени организации, работещи в различни сфери. Членовете на БПМР работят по теми като образование за развитие, здравеопазване, джендър проблематика, околна среда и устойчивост.

Целта на платформата е да бъде активен и легитимен партньор на държавните институции при изпълнението на ангажиментите на България към политиката на Европейския съюз за сътрудничество и развитие по отношение на трети страни.

Три годишен подготвителен период

Платформата бе създадена след 3-годишен подготвителен период с подкрепата на Presidency Fund и с партньорството на проекта ТРИАЛОГ, предназначен да улесни диалога между старите и новите държави-членки на ЕС и Юга.

Организациите-членки на платформата участваха в разработването на основни документи за политиките за развитие и съдействаха за постигането на ефективен диалог между институциите, участващи в този процес.

В процеса на своето институционално развитие БПМР изгради партньорство с различни национални институции, които имат отношение към ОПР. Базирана на опита си в това сътрудничество и имайки предвид добри практики в областта на международното сътрудничество за развитие в страните от ЕС, БПМР изготви няколко ключови препоръки, които биха улеснили работата в тази област с оглед повишаване ефективността и изпълнение на поетите ангажименти на Р България като член на ЕС.

Сегашните усилия на БПМР са насочени към усъвършенстване на регулаторната рамка и осъществяването на активни политики за развитие.