Обучение за изграждане на капацитет

Share on facebook
Share on twitter

В периода 4-6 ноември 2020 г., в гр. Банско се проведе обучение за изграждане на капацитет. За втора поредна година екипът на проекта събра представители на НПО сектора, академичните среди и бизнеса.

В продължение на два дни участниците бяха запознати с новите документи, създадени за целите на проекта. Изработени бяха позитивни послания към публиките и цялостна визия за информиране и запознаване на българската общественост за ползите от миграцията и ефективното й прилагане за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Събитието е част от изпълнението на дейностите по проект „Цели за устойчиво развитие и миграция“ договор № CSO-LE/2018/401-798, финансиран от Европейската комисия.

Вижте още новини

Новини

От бедност и домашно насилие до климатични промени: стари и нови предизвикателства пред жените в Сенегал

Кардиата Ндой е експерт по правата на жените в ActionAid Сенегал. Международната неправителствена организация, която работи срещу бедността и несправедливостта в глобален мащаб, основава клона