Обучение за изграждане на капацитет

Share on facebook
Share on twitter

В периода 4-6 ноември 2020 г., в гр. Банско се проведе обучение за изграждане на капацитет. За втора поредна година екипът на проекта събра представители на НПО сектора, академичните среди и бизнеса.

В продължение на два дни участниците бяха запознати с новите документи, създадени за целите на проекта. Изработени бяха позитивни послания към публиките и цялостна визия за информиране и запознаване на българската общественост за ползите от миграцията и ефективното й прилагане за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Събитието е част от изпълнението на дейностите по проект „Цели за устойчиво развитие и миграция“ договор № CSO-LE/2018/401-798, финансиран от Европейската комисия.

Вижте още новини

Новини

Обучение за изграждане на капацитет

В периода 4-6 ноември 2020 г., в гр. Банско се проведе обучение за изграждане на капацитет. За втора поредна година екипът на проекта събра представители

Новини

Бушан Триведи – от Мумбай до Пазарджик в света на технологичните решения на социалните проблеми

Бушан Триведи е машинен инженер от Мумбай, Индия, който загърбва атрактивна кариера в Обединеното кралство и посвещава живота си да търси технологични решения на проблемите