От бедност и домашно насилие до климатични промени: стари и нови предизвикателства пред жените в Сенегал

Share on facebook
Share on twitter

Кардиата Ндой е експерт по правата на жените в ActionAid Сенегал. Международната неправителствена организация, която работи срещу бедността и несправедливостта в глобален мащаб, основава клона си в западноафриканската държава през 2001 г. На местно ниво се занимава с неравенствата със специален фокус върху правата на жените и прилагането на подход, основан на правата на човека и феминистки анализ на развитието в Сенегал.

Близо шест милиона души в Сенегал — повече от една трета от населението на страната, живеят под прага на бедността от 1,9 долара на човек на ден. 75% от семействата страдат от хронична бедност, въпреки значителния икономически растеж и десетилетията политическа стабилност в страната, без аналог в региона на Западна Африка. Бедността и продоволствената несигурност преобладават в селските райони и според Кардиата Ндой в по-голямата си част засягат жени и момичета.

„Различните икономически възможности между мъжете и жените са несправедливост, с която трябва да се борим. Тежестта на социалните и културните норми блокира напредъка на жените и момичетата и причината е патриархалната система на нашето общество“, казва Ндой. „Например, момичетата често не продължават обучението си в средното образование, защото родителите им решават, че трябва да ги оженят. Ето защо повечето жени са неграмотни. Те вършат и невидимата работа вкъщи – чистят, готвят, грижат се за деца и възрастни хора. Заради тези социални норми много жени нямат собствена икономическа сила. ActionAid подкрепя момичетата да продължат да учат в гимназия и осигурява обучение по правата на жените, за да могат да имат по-добро бъдеще и по-добър живот.“

Бедността е в основата на детските бракове, посочва Кардиата Ндой. „Ако едно семейство няма достатъчно пари, а възрастен човек има пари и е готов да плати за дъщеря им, в повечето случаи родителите няма да се поколебаят да омъжат момичетата си.”

Има опасения, че пандемията от Covid-19 е предизвикала нарастване на друга тревожна тенденция – насилието срещу жени и експлоатацията. Повече от 60% от жените в Сенегал са преживели някаква форма на насилие, основано на пола, според данни на Националната статистическа агенция и Министерството по въпросите на жените. „Сега, ако мъжете вече нямат работа и гладуват, те по-често посягат на жените си, ако поискат и малко пари, за да покрият разходите на семейството. Ето защо ActionAid подкрепя жените чрез схема за кредитиране и спестяване на пари”, разказва Кардиата Ндой.

Важна стъпка в защитата на правата на жените и борбата с насилието, основано на пола, е законът за криминализиране на изнасилването и педофилията, който предвижда наказание за извършителите от минимум 10 години до доживотен затвор, приет от сенегалския парламент в началото на 2020 г. „Проблемът обаче е в прилагането на закона“, подчертава Хардита Ндойе. „Друг проблем е разкриването и публичното осъждане, защото повечето случаи на изнасилване се случват в семейството. Понякога извършителят е братовчед, чичо или баща. В тези случаи семейството предпочита случаят да не излиза извън семейния кръг и за потърпевшите не е лесно да се обърнат за подкрепа към властите или социалните служби.”

В селските райони на Сенегал жените съставляват 70% от селскостопанската работна сила, но притежават по-малко от 10% от земята, според данни от 2012 г. В традиционното сенегалско общество глави на 85% от домакинствата са мъже. „Въпреки че Конституцията гарантира правото на жените да притежават земя, реалността е различна“, казва Кардиата Ндой. „В семейството все още е нормално на жени или момичета да не се дава земя в наследство, защото те трябва да се оженят и да напуснат семейството. А в семействата на съпрузите им пък обикновено им отказват право на земя, защото са външни за това семейство. Ако жената обработва земята на своя съпруг, част от продукцията изхранва семейството, а останалата част принадлежи на съпруга за продажба, така че жената не получава пари за земеделската си работа”, уточнява тя. В резултат на това жените прибягват до алтернативи като наемане на земя и споделяне на реколтата със собствениците на земята, което увеличава производствените разходи.

С бързото изостряне на последиците от климатичните промени в тропическите територии на Сенегал, жените, които обработват земята, отново са непропорционално засегнати. „В югозападния район Фатик, например, много жени не могат да продължат дейността си поради засоляването на почвите. Вземете и риболова – вече няма риба в морето и затова всички мъже от островите са поели по пътищата на нелегалната миграция. Там ще срещнете само жени и момичета”, обяснява Кардиата Ндой.

Въпреки много скромния си принос към глобалните парникови емисии, Западна Африка е изправена пред ескалиращото въздействие на климатичните промени като суша, късни дъждове, наводнения, повишаване на морското равнище и повишена соленост в крайбрежните, островните и речните устия. За да помогне за облекчаване на последиците за фермерите след тежка суша в региона през 2012 г., ActionAid Сенегал стартира проект „Агроекология, овластяване и устойчивост“. Той поставя акцент върху овластяването на жените, агроекологията и намаляването на риска от бедствия и предлага алтернативни дейности на жените, за да си осигурят препитание като отглеждане на животни, устойчиви на суша култури, земеделие върху маси за предпазване на посевите от приливите на солена вода. В партньорство с националната метеорологична служба ActionAid обучават жени от централния регион Тамбакумда да наблюдават времето и да засаждат съответните видове култури.

„По време на пандемията в много случаи съпрузите, които са в чужбина, вече не можеха да изкарват пари, защото не можеха да работят, така че жените им трябваше да ги издържат с парични преводи благодарение на това, което изкарват от земеделието. Жените тук са много издръжливи, винаги намират какво да правят”, посочва Кардиата Ндой.

Автор: Десислава Микова

Вижте още новини

Новини

От бедност и домашно насилие до климатични промени: стари и нови предизвикателства пред жените в Сенегал

Кардиата Ндой е експерт по правата на жените в ActionAid Сенегал. Международната неправителствена организация, която работи срещу бедността и несправедливостта в глобален мащаб, основава клона