Кади Камара: Африканските жени страдат от климатичната несправедливост и гласовете им трябва да бъдат чути

Share on facebook
Share on twitter

Около сто жени от различни региони на западноафриканската държава Сенегал се събраха в столицата Дакар на 24 октомври 2021 г. на шествие за климата в навечерието на Конференцията на ООН по въпросите за изменението на климата COP26 в Глазгоу. В отговор на призива на екологичната асоциация Vacances Vertes, те поискаха амбициозни действия срещу климатичните промени, тъй като последиците от тях вече поставят сериозни предизвикателства в ежедневния им живот: нарушаване на сезоните и екосистемите, продоволствена несигурност, бедност, замърсяване, загуба на биоразнообразие.

Vacances Vertes насърчава екологичното образование сред младите хора и жените с цел развиване на култура за опазване на околната среда. По тези въпроси асоциацията работи от 2017 г., като създаването ѝ съвпада с периода на училищната ваканция и зимния сезон, когато са най-благоприятните условия за дейности по залесяване. Движещата сила зад организацията е Кади Камара, журналистка и природозащитничка, към момента изцяло посветена на работата за борба с изменението на климата чрез подкрепа за жените в Сенегал.

Вие организирахте Шествието на жените за климата – първа по рода си инициатива в Сенегал. Каква е причината да излезете на улицата с вашите послания?

Реших да се срещна с жените и да им разкажа, че всичко, което преживяват днес – например безплодието на земята, засоляването на почвите, замърсяването на въздуха, сушите, земята, която е толкова измъчена, че вече не може да роди нищо – всичко това са последици от изменението на климата. Трябва да се надигнем и да се съберем в Дакар седмица преди срещата за климата COP26, да се чуе гласът на сенегалските жени, на африканските жени, така че световните лидери да знаят, че ангажиментите, поети в Париж през 2015 г., трябва да бъдат спазени и то незабавно. Ако не действаме, ще загинем. А ние не искаме да загинем. Искаме да действаме, но не можем да действаме, докато други продължават да замърсяват.

В този ден всички жени скандираха за справедливост по отношение на климата, защото това, което те изпитват, е всъщност несправедливостта. Африка произвежда само 4% от парниковите газове, а е континентът, който страда най-много от последиците от климатичните промени днес. Това не е справедливо.
https://bit.ly/3IHnkw3

Как се свързахте с жени от толкова много различни региони на Сенегал?

Изменението на климата е в основата на почти всички бедствия, които преживяваме днес – природни, промишлени и дори здравни. Пандемията от Covid-19 е само един пример. Затова е от решаващо значение да се опитаме да се справим с тези ефекти, независимо дали чрез мерки за смекчаване, или мерки за адаптиране. За държавите в Африка, по-конкретно за Сенегал, където нямаме много средства, залесяването остава най-простият и ефективен начин за намаляване на парниковите газове.

Vacances Vertes работи по този проблем и още от 2017 г., когато започнахме да посещаваме регионите: първо фокусът ни беше Дакар; през 2018 г. – Каолак, през 2019 г. – Фатик. С помощта на кметове посетихме всички общини в тези региони. Така изградихме връзки с женските сдружения там.

През 2020 г. в разгара на пандемията стартирахте инициативата „Една жена – едно дърво“.

Засаждаме дървета от 2017 г., но установихме, че няма достатъчно последващо наблюдение за резултатите. Затова променихме стратегията си: сега поверяваме усилията за залесяване на жените и от 2020 г. насам насочихме цялата си енергия към жените. Стартирахме кампанията в столицата Дакар, за да кажем на жените „Вярваме във вас!“. Всеки проект, който не включва жени, вече е обречен на провал и за това са единодушни всички експерти в света.

Предоставихме 100 000 дървета на жените от Дакар и успяхме да ги засадим с помощта на женските асоциации в столицата. Когато отново посетим местата за засаждане, виждаме, че почти 80% от растенията са се хванали. Да виждаме, че растат, истински сгрява сърцата ни.

Промените в климата засягат ли жените по особен начин?

В Африка 70% от жените в селските райони са икономически активни в селското стопанство. Земята има лице на жена. Трябва да се грижим добре за земята, за да може тя  в замяна да ни даде това, от което се нуждаем. Ние разчитаме на плодородието на земята.

Непрекъснато чуваме, че през следващите десет години Африка ще бъде силно засегната от изменението на климата. Това не е вярно. Африка вече изпитва пряко последиците от климатичните промени.

Във Vacances Vertes казваме, че трябва да открием пред африканските жени и по-конкретно на сенегалските жени възможностите за зелено предприемачество. Реалностите на място са крайбрежна ерозия, покачване на морското равнище, засоляване на почвите.

Винаги съм казвала, че съм против маскулинизацията на Земята. Това означава използването на пестициди и химически торове; използването на машини, които измъчват земята. С работата в селските райони виждаме, че мултинационалните компании развиват така наречения агробизнес. А агробизнесът убива африканското земеделие – това селско стопанство, което винаги е позволявало на семействата в селските райони да оцелеят и да намират надежда за утрешния ден.

Африка е един от регионите в света, страдащи от най-тежките последици от изменението на климата. Как изглежда това на място?

Не трябва да забравяме, че екологичната криза днес е съчетана със здравна криза, но също и със социална и икономическа криза, за която хората плащат висока цена.

Реколтата не е толкова изобилна, колкото преди. По традиция жените тук отглеждат просо, фъстъци, сорго. Например, ако преди десет години са произвеждали 10 тона годишно, днес не могат да произведат дори един тон. Как ще оцелеят? Последният доклад на Световната метеорологична организация (СМО) казва, че ако не направим нищо в Африка, след десет години 118 милиона африканци ще бъдат изправени пред крайна бедност. 70% от жените в Африка не биха преживели такъв шок. За мен това означава, че СМО не разбира. Това означава, че ООН не разбира. Това означава, че всички лидери, вземащи решения на COP26, не са разбрали. Тези жени са на ръба да изживеят най-лошото в живота си. Гладът вече е почти тук.

Автор и снимки: Десислава Микова

Вижте още новини

Новини

От бедност и домашно насилие до климатични промени: стари и нови предизвикателства пред жените в Сенегал

Кардиата Ндой е експерт по правата на жените в ActionAid Сенегал. Международната неправителствена организация, която работи срещу бедността и несправедливостта в глобален мащаб, основава клона