Малките идеи, които постигат големи резултати. Как агро-екологичните проекти в Сенегал подпомагат местните хора?

Share on facebook
Share on twitter

Сенегал е сред държавите, които най-осезаемо усещат нуждата от непрестанна трансформация и адаптация, коeто се поражда от географското положение на страната, климатичните промени и многовековната борба между зеления, горист и плодороден Юг и все по-бързо превръщащия се в пустиня Север. Този аспект мотивира Сенегал да бъде сред най-активните поддръжници на идеята за „Великата зелена стена” – проект, който цели да изгради огромна „стена“ от дървета, която да се простира от Източния до Западния край на Африка. По този начин местните държави се опитват да се противопоставят на опустиняването на района, но същевременно с това, благодарение на положителното влияние, което новозасадените дървета имат върху почвата, големи райони, необработваема земя са отново превърнати в гостоприемни за агрикултурна обработка. Само в Сенегал до момента са посадени над 20 милиона дървета.

Подобни проекти подпомагат развитието на местното население и дават надежда за осигуряване на прехрана и по-спокойно бъдеще. Не всички креативни, успешни и интересни проекти обаче са задължително международни мастодонти, които изискват взаимодействието на много отделни държави с различни култури, религии и политическо устройство. Когато са управлявани ефективно, микропроектите често генерират също толкова значими положителни промени за отделните жители и местни общности. Сенегал е държава, в която подобни проекти не само, че не липсват, но и са примери за устойчиво развитие и ефикасно оползотворяване на скромен ресурс, с който е възможно да се постигне значима социална промяна.

Засоляване на почвите – предизвикателство за стотици хиляди земеделци в Сенегал

Ами Диуф е на 42 години и цял живот се е занимавала със земеделие в градчето Диофиор, намиращо се на около 150 километра югоизточно от Дакар. Тя не е изключение, а представител на мнозинството жители на региона, които се трудят в сферата на земеделието.

„Най-голямото предизвикателство пред нас е навлизането на солена вода в обработваемите земи, което ги превръща в мъртви за земеделие“ – отбелязва Ами в разговор на Годишната среща на жените, работещи в сферата на земеделието, която се провежда в Дакар.

Повишаването на нивото на световните океани води до проблем, който не се обсъжда особено активно – засоляване на почвите, което в световен мащаб е една от основните причини за намаляване на почвеното плодородие. Това води след себе си икономически застой, повишен риск от социални конфликти и потенциално усилване на желанието за миграция. Сенегал е сред държавите в света, които са най-пряко засегнати от този проблем – все повече земеделски площи са „атакувани“ от нахлуващата солена вода, което поставя нови предизвикателства пред местните фермери.

„Не получаваме достатъчно помощ от националното правителство, но местните власти строят диги, с които се опитваме да спрем прииждащите вълни.“ – разказва Ами Диуф.

През последните години много фермери, основно жени, тъй като традиционно те са полът, който работи в този сектор, организират неформални и официални срещи, конференции и семинари, на които обменят информация, идеи, техники, опит и полезни съвети за справяне не само със засоляването на почвите, но с всички други непрестанно възникващи проблеми като болести по културите или нашествия на вредни насекоми. Обсъждат се и възможности за подобряване на работата в сфери като капково напояване, възможности за стимулиране на растежа на културите, обработка на почвите и компостиране.

„Изключително много хора имат интерес към земеделието, тъй като виждат предимствата – възможности за основен или допълнителен доход, както и шанс самото семейство да се храни с вкусна храна, каквато не може да бъде открита на пазара. Оризът, който ние произвеждаме е много по-вкусен от този от магазина. Децата ми вече не искат се хранят с друг ориз освен с този, който самите ние си произвеждаме.“ – с усмивка отбелязва Ами Диуф.

Как една соларна вода помпа променя живота на хиляди хора?

Малкото градче Бади, в което живеят близо 800 човека, е разположено на няколко километра от град Мисира в областта Тамбакунда. Този район е сред най-слабо развитите области на Сенегал и местните хора в продължение на години са го напускали, търсейки късмета си в намиращата се на близо 500 километра столица Дакар. За местните хора борбата с климатичните особености не е нещо ново – силните ветрове в района създават неподходящо и сухо време, което допълнително затруднява развитието на и без това неплодородната почва. Липсата на превалявания и дългите периоди на суша са традиционно изпитание за местните, което отправя множество предизвикателства пред обикновените хора, опитите им за развитие на устойчиво земеделие и ежедневния достъп до сладка вода. В Бади дълги години не е имало естествен източник на вода, което принуждавало местните жени да разчитат на спорадичните валежи, за да събират вода, която да използват за готвене, питейни нужди, хигиена и напояване, но, когато сухият период започнел да властва над Тамбакунда, те се принуждавали да изминават километри с кофи над главите си, за да донесат на себе си и семействата си скромно количество вода.

Местната жена Сира Камара разказва:

„Преди години беше невъзможно да видите градина в Бади. Нито една. В нито една къща не се отглеждаха зеленчуци, а се занимавахме с продажба на корени. Благодарение на малкото спечелени пари съумявахме да изхранваме семействата си, въпреки всички трудности.“

Липсата на водоизточници е огромно предизвикателство пред всяко общество, но е особено трудно за малки общности, които нямат достъп до развита канализация или регулярни доставки на вода, а разчитат единствено на собствените си сили. Много семейства решават, че този регион на страната не може да бъде развиван и заминават за други области на Сенегал или търсят възможности за емиграция. Ниското качество на живот, множеството трудности, породени от липсата на вода, несигурността и невъзможността да изхранваш семейството си със собствена земеделска продукция мотивира цели родове да напуснат Бади.

Проблемът на проблемите и причината за всички злини – липсата на вода

Всички местни жители били сигурни в едно – ограниченият достъп до вода водел след себе си всички останали проблеми, превръщайки местните общности в заложник на система от проблеми, в края на която била миграцията – в Сенегал или в чужбина, а в нейното начало – нуждата от вода.

Местните жители обединяват усилия с две организации – „Асоциацията на производителите от района на река Гамбия“ и „Action Aid – Сенегал“, за да открият път към спасението на Бади и да създадат успешен модел, който да предостави и на други общности, които срещат подобни проблеми, възможност да се справят с липсата на вода. Всичко се променя, когато се създава проектът за водна помпа, задвижвана от слънчева енергия. Най-накрая жените от тази общност започват да има възможност да отглеждат собствени зеленчуци и плодове без да е нужно да изминават десетки километри всеки ден – водата вече не била в съседното селище, а тук – в тяхното собствено. Усещането за сигурност също се повишило, тъй като дългият път до водоемите, който изминавали жените, защото в Западна Африка това се смята за женска работа, бил изпълнен с висок риск от нападения или сексуално насилие.

„След инсталирането на помпата всичко е много по-лесно за жените в града“ – отбелязва с усмивка Сира – „С течение на времето бяха инсталирани допълнителни соларни панели за повече мощност и днес те изпомпват вода в три големи водни резервоара. Аз, както и всички останали жени, вече ходим няколко крачки, за да получим необходимата ни за напояване, готвене, пиене, пране и къпане, вода. Няколко крачки, а не няколко километра. Жените дори имат възможност да открадна малко време за почивка, докато пълнят съдовете си с вода.“

В областта Тамбакунда най-популярните култури са бамя, чушки и лук, но благодарение на въвеждането на капковото напояване, подобряването на състоянието на почвата и достъпът до вода, местните жители започват да експериментират с нови зеленчуци и плодове, подобрявайки диетата на общността и финансовото си състояние. Тежката задача за отвоюване на опустинели земи започва да се отплаща, а с нея идва и надеждата, че за Бади и хилядите подобни малки общности има надежда и бъдещето ще предложи по-добро утре.

Автор: Делян Тодоров

Вижте още новини

Новини

От бедност и домашно насилие до климатични промени: стари и нови предизвикателства пред жените в Сенегал

Кардиата Ндой е експерт по правата на жените в ActionAid Сенегал. Международната неправителствена организация, която работи срещу бедността и несправедливостта в глобален мащаб, основава клона