Връзката между изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН в България и миграцията

Мониторингов доклад 2020 България все още е на опашката на Европейския съюз по изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН, но въпреки това има значителен потенциал за развитие в тази област. През 2019 г. България заема 26-то място в ЕС по отношение на изпълнението на Целите за устойчиво развитие до 2030 г. Това до голяма […]