Малките идеи, които постигат големи резултати. Как агро-екологичните проекти в Сенегал подпомагат местните хора?

Сенегал е сред държавите, които най-осезаемо усещат нуждата от непрестанна трансформация и адаптация, коeто се поражда от географското положение на страната, климатичните промени и многовековната борба между зеления, горист и плодороден Юг и все по-бързо превръщащия се в пустиня Север. Този аспект мотивира Сенегал да бъде сред най-активните поддръжници на идеята за „Великата зелена стена” […]

Рибарският град Барни в Сенегал – жертва на перфектната буря от проблеми, която заплашва съществуването му в бъдеще

Барни e град, който се е превърнал в синоним на екологични проблеми, когато говориш, с когото и да е било в Сенегал. Градът е един от националните трагични символи на нерешени проблеми, лоши инвестиционни решения, липса на политическа воля за справяне с влошаващата се ситуация, настъпващите климатични промени и неразумно планиране и изпълнение на различни […]