Младите хора, устойчиво развитие и миграция

Share on facebook
Share on twitter

Българската платформа за международно развитие те кани на Зимен лагер “ Младите хора, устойчиво развитие и миграция” в град София.

КАКВО?

Обученията ще се фокусира върху теми свързани с миграцията, Целите за устойчиво развитие и развитие на умения за младежка работа с тях. По време на обучението, участниците ще имат възможността да се запознаят с Целите за устойчиво развитие, промените и предизвикателствата, пред които е изправен света, ролята на Европейския съюз, правата на човека и други, свързани с темата въпроси.
След приключване на обученията участниците ще могат да провеждат дейности в техните общности и ще бъдат подкрепени от ментори.

ЗА КОГО?

Зимният лагер е насочен към младежки между 16 и 29 години с желание и мотивация за развитие в сферата и младежкото лидерство

КОГА?

28.02 – 01. 03 – Зимен лагер – част 1
13.03-15.03 – Зимен лагер – част 2

Събитието ще се проведе в две части и е необходимо присъствие и на двете обучения. Замяна на участниците не е възможна.

КЪДЕ?

Събитието е безплатно и ще се проведе в град София, а разходите за нощувка, изхранване, транспорт и материали са покрити от организаторите.

КАК?

За да се включиш в дейността е необходимо да се регистрираш ТУК – https://forms.gle/Bq9ztMjgGEpnq3hg6

Краен срок за регистрация: 14.02.2020

КАКВО ОЩЕ?

След приключване на обученията участниците ще могат да провеждат дейности в техните общности и ще бъдат подкрепени от ментори

Зимният лагер „Младите хора, устойчиво развитие и миграция“ е част от дейностите на БПМР по проект „Цели за устойчиво развитие и миграция“ № на договор CSO-LE/2018/401-798, финансиран от Европейската Комисия.

Вижте още новини

Новини

От бедност и домашно насилие до климатични промени: стари и нови предизвикателства пред жените в Сенегал

Кардиата Ндой е експерт по правата на жените в ActionAid Сенегал. Международната неправителствена организация, която работи срещу бедността и несправедливостта в глобален мащаб, основава клона