Селскостопанската мафия и мигрантите – история за екслоатацията на работници в аграрния сектор

Share on facebook
Share on twitter

Проектът „Лицето на мигарацията“ стартира кампания, включваща серия видео-истории, посветени на миграцията. Кампанията е свъразана и с провеждащият се в момента в Еквадор Глобален форум по миграцията и развитието. Първото видео представя мигрантите и мафията в селскостопанския сектор. Това е истинска история за драматичен феномен, който засяга бедните работници и мигрантите, експлоатирани от недобросъвестни „бизнесмени“ в селскостопанския сектор в много европейски страни.

Видеото е е фокусирано върху темата за промяната в селските райони. Мигрантите са главни герои в тази промяна. Те биха могли да бъдат положителни участници за повишаване на местните производства, подобряващи благосъстоянието на местните общности, но често са експлоатирани и въвличани в различни престъпни схеми.

Видеото се фокусира върху случаи в Италия: около 450 000 бедни работници са безогледно експлоатирани в селскостопанския сектор. 130 000 живеят в условия на квази робство. 80% от тях са мигранти. Те са жертви на производствена система, в която икономическата сила е концентрирана в ръцете на шепа хора. Това е случай  свързан и с интересите на агромафията, която генерира приходи от  25 милиарда евро годишно. Системата е несправедлива и престъпна.

Целите за устойчиво развитие на ООН (Цел 8; Цел 12 ) призовават за достоен труд и модели за отговорно и устойчиво  потребление и производство. Ако искаме да постигнем Целите за устойчиво развитие, Европейският съюз и неговите държави-членки трябва да прилагаме политики в селското стопанство, както и трудови и миграционни такива, които защитават работниците и подпомагат малките селскостопански производители за  получаване на справедливи цени по отношение на големите компании.

Мигрантите също трябва да бъдат защитени. Докато политиките за сътрудничество за развитие следва да поддържат малки производители в трети страни, особено в Африка и Азия, търговските политики не трябва да субсидират износа, който притиска местните производители, създавайки прогонване на работниците и миграцията. Миграцията също е резултат от инвестиции, които водят до ограбване на земята.

Европейските граждани и организациите на гражданското общество трябва да се борят с тази система на квази робство, като същевременно възприемат отговорни потребителски навици, които не несърчават несправедливитете системи за производство на храни и стоки.

Проектът #FacesOfMigration ще изработи поредица от видеоклипове за различни историите на мигрантите, свързани с Целите за устойчиво развитие на ООН. Този е първият. Следете нашата страница, за да видите следващите истории!

Проектът „Лицето на миграцията“ е съфинансиран от Европейския съюз. Съдържанието в тази публикация е отговорност единствено на авторите и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.

Вижте още новини

Новини

От бедност и домашно насилие до климатични промени: стари и нови предизвикателства пред жените в Сенегал

Кардиата Ндой е експерт по правата на жените в ActionAid Сенегал. Международната неправителствена организация, която работи срещу бедността и несправедливостта в глобален мащаб, основава клона